Click to listen highlighted text!

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ (1g)

PRZYSTĘPUJĄCYCH DO SPRAWDZIANU KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH W I TERMINIE

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH – I Termin odbędzie się w dniu

 07 czerwca 2024r. (piątek) o godz. 15.30

w sali gimnastycznej

Uwaga!

  1.  Na sprawdzian kompetencji językowych należy zgłosić się 30 minut przed rozpoczęciem sprawdzianu z ważnym dokumentem tożsamości (ze zdjęciem) i własnymi przyborami do pisania.
  2. Należy również pamiętać o odpowiednim stroju.
  3. Wyniki sprawdzianu kompetencji językowych będą opublikowane na stronie szkoły do 14 czerwca 2024r.
  4. Sprawdzian kompetencji językowych dla kandydatów do klasy dwujęzycznej (1g), którzy z przyczyn niezależnych od nich nie mogą przystąpić do sprawdzianu w I terminie, odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024r. (poniedziałek)  o godzinie 10.00 w sali 02 (stare skrzydło budynku).
Skip to content Click to listen highlighted text!