Click to listen highlighted text!

UROCZYSTA AKADEMIA z okazji 200-lecia I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu

„Przekazuję Wam ten sztandar,

symbol naszej szkoły. Strzeżcie

go i chrońcie, jak bronić

powinniście honoru naszej

szkoły i pamiętajcie o ideałach,

jakie ten sztandar symbolizuje.”

O godz. 11.30 w sali im. Lucjana Lipińskiego odbyła się uroczysta akademia. Licznie zebranych powitał prowadzący uroczystość Jakub Bulzak – absolwent I LO, a obecnie nauczyciel historii i wos-u w I Liceum.

W krótkim wystąpieniu została zaprezentowana historia szkoły. Począwszy od roku 1816, kiedy to Jego Cesarska Wysokość Franciszek Habsburg, wydał zezwolenie na utworzenie sześcioklasowego gimnazjum w Nowym Sączu, poprzez przemianowanie go w 1918 r. na Państwowe Gimnazjum Klasyczne, które w 1925 r. obrało za patrona Jana Długosza. Po II wojnie światowej szkoła stała się I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza.

200 lat… to 22 dyrektorów, 886 nauczycieli i ok. 20 000 absolwentów.

Urszula Adamek
Ewa Adamek-Bulzak
Grażyna Andrzejewska
Marek Baran
Adam Bulzak
Tomasz Ćwikowski
Daniel Ćwikowski
Marcin Ćwikowski
Małgorzata Anders
Andrzej Fąfara
Elżbieta Gajewska
Jerzy Giza
Helena Gołąb
Ludomir Handzel
Kamila Kamińska
Joanna Kantor
Krzysztof Krawczyk
Katarzyna Krupa
Tadeusz Krzysztof Kliś
Jadwiga i JanuszKwiatkowscy
Paulina i Paweł Kwiatkowscy
Elżbieta Lankof-Klewar
Olga Laszczyk
Adam Maciuszek
Magdalena Meroń-Pomarańska
Agata i Marek Mika
Andrzej Padula 
Krystyna i Mariusz Paproccy
Aleksander Rybski
Bogdan Schumacher
Maria Stefańska
Wanda Szkarłat
Piotr Szymański
Wojciech Witowski
Jolanta Woźniak
Jarosław Żelasko
Maciej Żółciński
STBS Sp. z o.o.
ERBET Sp. z o.o.

Każdy z fundatorów uhonorowany został pamiątkowym gwoździem umieszczonym na stylizowanej tarczy szkolnej.

Obchody jubileuszu 200-lecia szkoły były okazją do podziękowania jej zasłużonym pracownikom za ich trud i poświęcenie na rzecz Długoszowej Rodziny.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda uhonorował odznaczeniami państwowymi zasłużonych nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu.

Na podstawie artykułu 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności na rzecz rozwoju oświaty odznaczone zostały

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pani Grażyna Andrzejewska

Pani Krystyna Paprocka

Decyzją Zarządu Województwa Małopolskiego

Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni: 

Srebrną Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski:

Jakub Bulzak

Andrzej Citak

Aneta Grabowska

Katarzyna Krupa

Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski zostali odznaczeni: 

Urszula Adamek

Anna Berowska

Andrzej Frączek Pani Wanda Szkarłat

Janina Szczepanek

Wojciech Trzópek

Michalina Wójcik

Aleksander Żarnowski

Z okazji jubileuszu 200-lecia naszej szkoły Prezydent Miasta Nowego Sącza Pan Ryszard Nowak uhonorował zasłużonych jej pracowników: 

Marię Buszek

Helenę Gołąb

Małgorzatę Kuźmę-Piszczek

Danutę Moszkowską-Wrotniak

Kazimierę Pajor

Jana Pasiuta

Sabinę Pasiut

Marię Stefańską

Małgorzatę Szewczuk

Małgorzatę Szkarłat-Mleczko

Dorotę Wąsowicz

Jolantę Woźniak

Po wręczeniu odznaczeń głos zabrali:

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ryszard Nowak.

Przewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Janusz Kwiatkowski.

Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Krakowie Dariusz Leśniak.

Generał brygady rezerwy dr inż. Adam Sowa Doradca Rektora Wojskowej Akademii Technicznej do spraw Kosmicznych i Satelitarnych.

Prof. dr hab. Andrzej Mączyński – w imieniu absolwentów.

Przewodniczący Rady Rodziców pan Marek Klimek – w imieniu rodziców.

W imieniu Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce – Tomasz Dziumak

Na ręce Dyrektora I LO w Nowym Sączu skierowane zostały listy gratulacyjne:

– Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej,

– Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Chochół,

– Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie prof. dr hab. inż. Wojciecha Sady,

– Rektora Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józefa Bremera,

– Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego. im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie Jacka Kaczora.

Oficjalną część akademii podsumowano słowami patrona szkoły:

„Każdy jest dłużen ojczyźnie swej tyle, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach”

Skip to content Click to listen highlighted text!