Click to listen highlighted text!

„Wojny nie mają zwycięzców”

Uczennice naszej szkoły- Katarzyna  Wandas  z klasy 1h ( opieka mgr Aneta Grabowska i mgr Bernadeta Odrzywolska) i Agnieszka Żak z klasy 2d ( opieka mgr Zuzanna Bocheńska) będą reprezentować szkołę i powiat nowosądecki w eliminacjach regionalnych Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. Wojciecha Korfantego.

 Zadaniem uczestników było wygłoszenie 5-minutowego przemówienianawiązującego do hasła przewodniego konkursu: Wojny nie mają zwycięzców”.

 Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Edukacji Narodowej, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Rada Języka Polskiego w Warszawie.

Najlepsi z najlepszych krasomówców w marcu 2021 roku w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach reprezentować będą województwo małopolskie.

Skip to content Click to listen highlighted text!