Click to listen highlighted text!

Dzień Ziemi- święto planety

Dzień Ziemi to akcja mająca na celu promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Obchodzona jest  co roku w momencie równonocy wiosennej na półkuli północnej (22 kwietnia). Wyróżnia się tym, że na całej planecie dzień trwa tyle samo co noc. Równonoc wiosenna w starożytnych kulturach rolniczych wiązała się ze świętem rodzącego się życia. Współcześnie podkreśla się, że jest to dzień równowagi mogącej pomóc w odrzuceniu różnic miedzy ludźmi odmiennych ras i religii. Niezależnie od przynależności etnicznej, czy wyznawanej wiary, każdy z nas szczególnie w ten dzień powinien zadbać o planetę, ponieważ jest ona uznawana za wspólne dobro. Jako pierwszy z tą  ideą wystąpił John McConnell na konferencji UNESCO, dotyczącej środowiska naturalnego w 1969 r. Dzień Ziemi został ogłoszony 21 marca 1970 r. przez burmistrza San Francisco, Josepha Alioto. Natomiast pierwsze obchody odbyły się dopiero w 2010r. W Polsce w tym dniu  organizowane są liczne konferencje i festyny ekologiczne, połączone ze zbiórka odpadów opakowaniowych, elektroodpadów i baterii. Ponadto prowadzone są szeroko rozumiane działania edukacyjne angażujące setki tysięcy nauczycieli i uczniów. Organizacje Dnia Ziemi to niewątpliwie realna pomoc dla środowiska. Na przestrzeni lat posadzono setki milionów drzew w 32 krajach oraz rozpoczęto Wielkie Globalne sprzątanie.

„Przywróć naszą Ziemię” jest hasłem tegorocznego Dnia Ziemi, symbolizuje chęć odnowy zdewastowanej przez działania ludzkie planety. Tegoroczne obchody niestety będą bardzo ograniczone ale mimo wszystko można przyłączyć się wirtualnie do świętowania.

Wpływ spożywania mięsa na naszą planetę

Spożycie mięsa w ostatnich latach wciąż wzrasta. Od lat 60. ubiegłego wieku wzrosło aż pięciokrotnie i choć coraz więcej osób deklaruje jego ograniczanie, wskaźniki spożycia mięsa wciąż rosną. Nie trzeba rezygnować z mięsa w ogóle, ale już jego ograniczenie ma znaczący wpływ na środowisko. Postaramy się przedstawić wpływ spożycia mięsa na naszą planetę i dlaczego tak ważne jest byśmy jedli go mniej.

1. Wycinki lasów pod ziemie rolne – do wyprodukowania 1 kilograma mięsa potrzeba dużo więcej powierzchni rolnej niż do wyprodukowania 1 kilograma żywności roślinnej. Produkcja mięsa jest głównym powodem karczowania lasów Amazonii, ponieważ z powodu wzrostu zapotrzebowania na nie, potrzebna jest większa ilość powierzchni rolnych pod uprawę roślin na pasze dla zwierząt oraz do ich wypasania. Do wyprodukowania kilograma mięsa potrzeba nawet ponad 25 kilogramów zboża przeznaczonego na karmę dla zwierząt. W latach 2000-2005 produkcja wołowiny odpowiadała za aż 65-70% deforestacji!

2. Emisja gazów cieplarnianych – produkcja mięsa jest odpowiedzialna za emisję 18% gazów cieplarnianych spowodowanych działaniem człowieka. Ograniczenie spożycia mięsa, jest niezbędne dla uniknięcia katastrofy klimatycznej, ponieważ może przynieść obniżenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze nawet o ok. 80 ppm (liczba cząstek na milion). Emisję gazów cieplarnianych powodują same zwierzęta, jak i uprawa roślin na paszę i nawozów sztucznych.

3. Zużycie wody – przemysł mięsny zużywa około 70% wody pitnej, m. in. do nawadniania upraw, z których później produkuje się paszę czy pojenia zwierząt. Woda zostaje także zanieczyszczona nawozami, hormonami i zwierzęcymi odchodami. Do produkcji 1 kg wieprzowiny zużywa się ok. 5,6 tys. litrów wody, a wołowiny – nawet do 14,5 tys. litrów wody.

4. Ryzyko chorób – nadmierne spożywanie mięsa czerwonego zwiększa ryzyko wystąpienia chorób takich jak np. rak jelita grubego, trzustki oraz prostaty. Konsumpcja mięsa czerwonego i przetworzonego wiąże się także z wyższym ryzykiem rozwoju choroby sercowo-naczyniowej oraz cukrzycy typu 2.

 Jakie są korzyści zmniejszenia ilości spożywanego mięsa? Oprócz pozytywnego wpływu na środowisko, spożywanie mniejszej ilości mięsa zmniejsza ryzyko choroby nowotworowej, cukrzycy typu 2. i zgonu z powodu choroby niedokrwiennej serca, powoduje obniżenie cholesterolu całkowitego i cholesterolu LDL, a także może przyczynić się do poprawy stanu cery.

Inne codzienne czynności zanieczyszczające planetę

Każda szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.
Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg śmieci rocznie.

Na wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów , aż 98% można by wykorzystać poprzez segregację.

Jeden hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi.

Aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.

Jeden litr zużytego oleju silnikowego wylany do rzeki lub kanalizacji jest w stanie zanieczyścić 1 milion litrów wody.

Jeden nieszczelny, lekko kapiący kran powoduje, że w ciągu doby wycieka około 36 litrów wody. Nieszczelna spłuczka w WC powoduje wyciek w ciągu dnia około 720 litrów wody, a rocznie – 260m sześciennych wody.

Metan, który się uwalnia z wysypisk śmieci jest 27 razy bardziej agresywny od dwutlenku węgla. Około 2mln ptaków i ssaków wodnych ginie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.

Każdej sekundy na świecie wyrzucanych jest 50 ton śmieci.

Wiele bezbronnych zwierząt ginie z powodu zatrucia odpadami.

KAŻDY DZIEŃ POWINIEN BYĆ DNIEM ZIEMI
ZADBAJ O MIEJSCE ŻYCIA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ!

Źródła:

https://milvo.pl/zagrozenia-dla-srodowiska/jedzenie-miesa-a-srodowisko/ https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nauka/1919086,1,mieso-szkodzi-zdrowiu-isrodowisku-polacy-wciaz-jedza-go-za-duzo.read

https://www.green-news.pl/234-co-mozesz-zrobic-dla-klimatu-ogranicz-mieso https://zdrowie.radiozet.pl/W-zdrowym-ciele/Zdrowe-zywienie/Zasady-zywienia/Dietabez-miesa.-8-korzysci-z-niejedzenia-miesa-i-2-wady

Skip to content Click to listen highlighted text!