Komunikat w zakresie środków ochronnych przeciwko koronawirusowi

W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem przekazujemy informację o konieczności przestrzegania podstawowych zasad higieny.

Osoby, które przebywały na terenach występowania koronawirusa i zaobserwowały u siebie objawy, takie jak m.in.: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem powinny niezwłocznie powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. W przypadku jakiejkolwiek choroby zaleca się nieposyłanie dziecka do szkoły.