Click to listen highlighted text!

,,Narodziny nowożytnego konstytucjonalizmu” – wykład prof. dr. hab. Andrzeja Zięby – 19 marca 2018 r.

Spotkanie z wybitnym absolwentem naszej szkoły – prof. Andrzejem Ziębą z Uniwersytetu Jagiellońskiego (matura w 1963 r.) – odbyło się po raz kolejny w sali w im. R. Sichrawy w MCK ,,Sokół”.


Profesor Andrzej Zięba ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UJ w 1970 r. W 1979 r. uzyskał doktorat z zakresu nauk politycznych na tej samej uczelni, a w 1988 r. na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. Współczesny konserwatyzm brytyjski. Studium z zakresu myśli politycznej obronił habilitację na Wydziale Prawa i Administracji UJ. W 2002 r. prezydent RP Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł naukowy profesora nauk prawnych. W 2001 r. prof. Zięba objął kierownictwo założonego przez siebie Zakładu, a następnie Katedry (od 2002 r.,) Konstytucjonalizmu i Ustrojów Państwowych w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
Uczestnicy wykładu, tj. uczniowie wydelegowanych klas humanistycznych I Liceum, mogli posłuchać o wielu ciekawych kwestiach związanych z historią konstytucjonalizmu w Polsce i w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem brytyjskiego systemu konstytucyjnego i porządku prawnego, które znacznie różnią się od tych obowiązujących w naszym kraju (profesor Andrzej Zięba jest specjalistą od brytyjskiego parlamentaryzmu i brytyjskich doktryn politycznych). W czasie spotkania mogliśmy także zapoznać się z krótkim rysem historycznym ukazującym początki kształtowania się tej najważniejszej ustawy, czyli konstytucji, w różnych państwach świata (w XVIII w.) – pierwszą konstytucję uchwalono w Stanach Zjednoczonych, drugą – w Polsce (Konstytucja 3 Maja), trzecią – we Francji. Profesor wyjaśnił także rozbieżności językowe dotyczące nazywania tej ustawy w różny sposób w różnych krajach (np. naszą pierwszą konstytucję nazywano ,,ustawą rządową”, w Niemczech natomiast określa się ją mianem ,,ustawy zasadniczej”). Tym, co odróżnia konstytucję od innych ustaw są zatem: szczególna nazwa, szczególna treść i szczególna forma.
Podsumowując swoje wystąpienie prelegent stwierdził, że konstytucja ma być dla polityków sprawujących władzę swego rodzaju gorsetem lub pancerzem, który powinien przypominać im, że nie mogą robić wszystkiego, co chcą, bo zwyczajnie nie wszystko im wolno.
Wykład ten prof. Andrzej Zięba zadedykował swojemu licealnemu nauczycielowi historii – prof. Leonowi Fałowskiemu.


red. bo

Skip to content Click to listen highlighted text!