Click to listen highlighted text!

WARSZTATY WYJAZDOWE MAŁOPOLSKA CHMURA EDUKACYJNA – NOWY MODEL NAUCZANIA

W dniach 22 – 26 września 2021r. odbędą się wyjazdowe warsztaty  dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”.

Zgodnie z „Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie” beneficjentem projektu może być każdy uczeń szkoły (niezależnie czy uczęszcza na zajęcia chmurowe online czy nie) i może on wybrać sobie dowolny obszar, który go interesuje. Na warsztaty wyjazdowe będą rekrutowani uczniowie, którzy nie brali jeszcze udziału
w warsztatach z projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. Liczba miejsc jest ograniczona.

Jeżeli wyjątkowo zgłosi się uczeń, który brał już udział w jakichkolwiek warsztatach, tj. wiosennych, letnich czy jesiennych istnieje możliwość utworzenia listy rezerwowej, z której uczniowie będą kwalifikowani w przypadku wolnych miejsc w konkretnych obszarach tematycznych.

INFORMACJE OGÓLNE O WARSZTATACH

17 obszarów tematycznych prowadzonych przez uczelnie w terminie  22. 09. 2021 – 26.09. 2021 r. w następujących limitach dla  uczniów dla wszystkich szkół:

1)    informatyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie) do 36 uczniów,

2)    informatyka (Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej) do 30 uczniów

3)    fizyka (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie), do 20 uczniów

4)    biologia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 80 uczniów

5)    biologia (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), do 20 uczniów

6)    matematyka (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 50 uczniów

7)    geografia (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 16 uczniów

8)    język angielski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 30 uczniów

9)    język angielski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), do 28 uczniów

10) język niemiecki (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 24 uczniów

11) język francuski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), do 30 uczniów

12) chemia (Politechnika Krakowska), 60 uczniów

13) chemia (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie), do 28 uczniów

14) przedsiębiorczość (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), do 40 uczniów

15) matematyka z elementami rachunkowości (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), do 40 uczniów

16) rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), do 60 uczniów

17) prawne metody rozwiązywania problemów (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) do 30 uczniów.

Uczniowie zainteresowani  wzięciem udziału w w/w warsztatach proszeni są o  zapoznanie się z Regulaminem  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz ze względu na ograniczoną liczbę miejsc
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2021r. (środa) wpisali się na odpowiednią listę wybranego obszaru tematycznego. Lista dostępna jest  w sekretariacie szkoły.

Złożenie kompletu dokumentów od dnia 03 września  – 10 września 2021r.

  1. Oświadczenie uczestnika projektu (zał. 4)
  2. Zakres danych osobowych do CST (zał. 3)
  3. Deklaracja (zał. 5)
  4. Zgoda na przetwarzanie wizerunku (zał. 6)
  5. Zgoda na uczestnictwo w warsztatach wyjazdowych z biologii

UWAGA!

PRZYJMUJEMY TYLKO KOMPLETNE DOKUMENTY!!!

Ostateczne potwierdzenie uczestnictwa  uczniów w warsztatach zostanie dokonane po wakacjach do dnia 3 września 2021r. na podstawie przesłanych zgłoszeń.

Skip to content Click to listen highlighted text!