Click to listen highlighted text!

Kurs komputerowy w standardzie ECDL

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów do udziału w kursie komputerowym w standardzie ECDL – moduł S – 6 web-editing wraz z wprowadzeniem w podstawy znajomości języka JavaScript i egzaminem realizowanym w formule on-line!!!

                                                      45 godzin dydaktycznych    

                                          Wykwalifikowani i doświadczeni – trenerzy

                                            Certyfikat ECDL po zdanych egzaminach

                          Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o  ukończeniu  kursu

            Kurs realizowany jest w ramach projektu” Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”.

Rekrutacja na kursy komputerowe ECDL będzie trwała od 8.02.2022 do 22.02.2022r (przyjmowanie elektronicznych formularzy zgłoszeniowych). 

Proszę o uważne zapoznanie się z regulaminem rekrutacji oraz załącznikami. Uczniowie zainteresowani uczestnictwem w kursie wypełniają Formularz zgłoszeniowy. 

Formularz jest przygotowany w formie elektronicznej dostępny pod linkiem znajdującym się w regulaminie §3 pkt 4 a lub poniżej:

www.softronic.pl/rekrutacja-webediting

Załączniki 2,3,4 i 5 do regulaminu należy wdrukować/uzupełnić i odesłać pocztą tradycyjną na adres biura projektu: 

Departament Edukacji os. Teatralne 4a 31-945 Kraków z dopiskiem ” Kurs komputerowy ECDL moduł S – 6  w formule on-line” 

 Po otrzymaniu dokumentów pracownicy biura projektu dokonają weryfikacji poprawności i kompletności złożonych/przesłanych dokumentów. o zakwalifikowaniu do udział w kursie decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń (formularz zgłoszeniowy) oraz poprawnie wypełnione i przesłane dokumenty rekrutacyjne.  Na tej podstawie sporządzane są listy uczniów zakwalifikowanych do danej grupy i/lub wpisaniu ucznia na listę rezerwową. 

W razie dodatkowych pytań, proszę o telefon/mail. Dane kontaktowe znajdują się w stopce.

Z poważaniem, Monika Gabryszewska

Monika Gabryszewska

Główny Specjalista
Zespół ds. Rozwoju Kształcenia Zawodowego
tel.: +48 12 61 60 748


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji
os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków, tel.: +48 12 63 03 700 fax: +48 12 63 03 701
Adres korespondencyjny: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
www.malopolska.pl fb.com/lubiemalopolske

Załączniki

Skip to content Click to listen highlighted text!