Click to listen highlighted text!

VI Orszak Jana Długosza

Program „VI Orszaku Jana Długosza”

(manifestacja patriotyczna)

 Nowy Sącz 20 kwietnia 2022 r.,  I LO ul. Długosza 5

Godz.10.35 – zgromadzenie młodzieży i opiekunów na placu przed szkołą, uczniowie tworzą szpaler przed wejściem do szkoły, witamy przybyłych gości i media (I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu)

Godz. 10.40 – 10.45 – mistrz ceremonii ogłasza wyprowadzenie chorągwi i wyjście gości; wyczytani, przebrani nauczyciele I LO i goście występują. Po prezentacji gości mistrz ceremonii zapowiada przemarsz orszaku na Planty pod Dąb Wolności

Godz. 10.50 – przejście orszaku na Planty (dziedziniec szkolny ul. Długosza 5 chodnikiem do przejścia dla pieszych)

Godz. 11.00 – krótkie wystąpienie Jana Długosza pod Dębem Wolności „Od Wolności do Niepodległości”

Godz. 11.15 – przejście orszaku na czele z Janem Długoszem alejkami parku do pomnika Adama Mickiewicza, zwrot i dalej alejkami do skrzyżowania ulic Konarskiego i Długosza; uformowanie pełnego orszaku na ul. J. Długosza

Godz. 11.20 – wymarsz orszaku na płytę Rynku

Godz. 11.20- 11.35  – przemarsz orszaku ulicami: Długosza, Kościuszki i Jagiellońską na Rynek

Godz. 11.40 – oficjalne powitanie z włodarzami Nowego Sącza, uroczyste wystąpienia: Ludomira Handzla Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Jan Długosz na powitania włodarza miasta odpowiada mową „Każdy tyle dłużen swojej ojczyźnie, na ile go stać przy jego zdolnościach i siłach”

Godz. 12.00 – odtworzenie hymnów: Ukrainy i Polski – na znak solidarności z ofiarami agresji rosyjskiej na Ukrainie

Godz. 12.15 – 12.45 – konkurencje sprawnościowe, pokaz mody średniowiecznej, wyłonienie zwycięzców i ogłoszenie wyników, taniec radości

Godz. 12.45 – sesja zdjęciowa      

Godz. 12.50 – mistrz ceremonii ogłasza utworzenie orszaku powrotnego na płycie Rynku.

Godz. 12.50 –  13:00 – wyjście orszaku w kierunku I LO ulicami: Jagiellońską, Kościuszki oraz Długosza

 Godz. 13.00 – powrót orszaku na teren I LO ul. Długosza 5. Mistrz ceremonii ogłasza zakończenie uroczystości

Zapoznanie się z regulaminem

Regulamin uczestnictwa w wydarzeniu

 „VI Orszak Jana Długosza” w Nowym Sączu

w dniu 20 kwietnia 2022 r.

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu pn. „VI Orszak Jana Długosza”, zwanego dalej „wydarzeniem”.
 2. Wydarzenie organizowane jest przez I LO z OD im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Współorganizatorem jest Urząd Miasta Nowego Sącza.
 3. Wydarzenie odbędzie się w Nowym Sączu na trasie: ul. Długosza 5 (plac wewnętrzny I LO    z OD),  wyjście przez bramę wjazdową z ul. Długosza 5, skręt w lewo na chodnik i dotarcie do przejścia dla pieszych, przejście dla pieszych ul. Długosza 5, sądeckie planty (alejki wewnętrzne) – dotarcie pod Dąb Wolności, pomnik Adama Mickiewicza, przemieszczenie w kierunku skrzyżowania ulic Długosza i Konarskiego do przejścia dla pieszych, wejście na jezdnię na ul. Długosza 5 na wysokości budynku I LO z OD, przejście pasem jezdni do skrzyżowania ulicy Długosza z ul. Kościuszki, skręt  w lewo ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Jagiellońską, przejście                 ul. Jagiellońskiej do skrzyżowania z ul. Lwowską i wejście na płytę Rynku przed Ratuszem, pobyt na płycie Rynku i powrót na dziedziniec I LO z OD ul. Jagiellońską do skrzyżowania z ul. Kościuszki, skręt w lewo, przejście z ul. Kościuszki do skrzyżowania z ul. Długosza, skręt w prawo, przejście ul. Długosza do siedziby I LO  z OD przy ul. Długosza 5, wejście na dziedziniec szkoły przez bramę wjazdową,         w dniu 20 kwietnia 2022 r. w godzinach godz. 10:35 – 13:00.
 4. W wydarzeniu biorą udział uczniowie klas wraz z opiekunami z I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Szkoła wyznacza odpowiednią ilość nauczycieli opiekunów w celu sprawowania opieki nad uczniami i wicedyrektora do kontaktów z Policją, Strażą Miejską, Pogotowiem Ratunkowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia.
 5. szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dla których Miasto Nowy Sącz jest organem prowadzącym. W skład delegacji wchodzą uczniowie wraz z nauczycielami opiekunami        z macierzystych szkół.
 6. W wydarzeniu mogą uczestniczyć delegacje: parlamentarzystów, władz samorządowych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, uczelni wyższych.
 7. Uczniowie, którzy biorą udział w wydarzeniu pokonują trasę w replikach strojów historycznych,  w wyznaczonym przez organizatora terminie i godzinach wraz             z opiekunami ze szkoły (nauczyciele wymienieni w załączniku nr 2). Przebywają        w wyznaczonych sektorach i nie mogą ich opuszczać bez zgody opiekunów.
 8. Odpowiedzialność za uczniów biorących udział w wydarzeniu ponoszą opiekunowie od momentu opuszczenia szkoły do momentu powrotu do szkoły po zakończeniu wydarzenia.
 9. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do bezzwłocznego wykonywania poleceń organizatora.
 10. Zabrania się samowolnego oddalania uczestników od kolumny orszaku.
 11. Zabrania się posiadania i spożywania wszelkich używek (alkohol, papierosy, narkotyki, substancje odurzające). W przypadku ich stwierdzenia organizator jest zobowiązany  do natychmiastowego powiadomienia rodziców.
 12. Należy przestrzegać punktualnego stawiania się w miejscach zbiórek.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 14. Regulamin wydarzenia udostępniony jest poprzez: ogłoszenie na tablicy ogłoszeń         I LO z OD im. Jana Długosza w Nowym Sączu, stronie internetowej I LO OD            im. J. Długosza w Nowym Sączu, przesłanie go na adres e-mail szkół, które zadeklarowały uczestnictwo  w wydarzeniu.
Skip to content Click to listen highlighted text!