Click to listen highlighted text!

Europejski Dzień Języków

„W ramach obchodów do 700 milionów Europejczyków z 46 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

Europejski Dzień Języków obchodzony jest 26 września każdego roku od 2001 r. z inicjatywy Rady Europy i we współpracy z Komisją Europejską.”

źródło: https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pl-PL/Default.aspx

Serdecznie zapraszamy do nauki języków obcych na zajęciach, przygotowując się do konkursów czy też biorąc udział w projektach.

Ćwiczenie na start;)

Link

Skip to content Click to listen highlighted text!