Click to listen highlighted text!

Pamiętamy

Osiemdziesiąt lat temu w tragicznych okolicznościach zakończyło się życie Emanuela Ringelbluma. Nasz absolwent od początku drugiej wojny światowej dokumentował zagładę Żydów, był współzałożycielem Koła Historyków Żydowskich w Warszawie. Jego archiwum – Podziemne Archiwum Getta Warszawskiego – w 1999 roku zostało wpisane przez UNESCO na listę Pamięć Świata, gromadzącą najważniejsze dokumenty, jakie przechowała ludzkość.

W uroczystości udział wzięli: dr Łukasz Połomski i Artur Franczak z Sądeckiego Sztetla,  Marek Rylewicz dyrektor Sądeckiej Biblioteki Publicznej, Jacek Tomasik dyrektor I LO z delegacją młodzieży.

Skip to content Click to listen highlighted text!