Internat

INTERNAT im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Długosza w Nowym Sączu

TEL. 0-18 443 65 90Szanowni Rodzice!

Drodzy Wychowankowie!

Rozpoczynający się rok szkolny z uwagi na trwającą epidemię będzie bardzo trudny. Tworząc wspólnotę, wszyscy musimy dbać o siebie nawzajem.


          Aby zapewnić bezpieczeństwo młodzieży mieszkającej w Internacie zostały zmienione zasady funkcjonowania placówki. Musimy bezwzględnie przestrzegać zasad związanych z reżimem sanitarnym.

Prosimy rodziców oraz młodzież o zapoznanie się z treścią następujących dokumentów:

 1. Regulamin funkcjonowania Internatu im. T. Kościuszki przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. J. Długosza w Nowym Sączu w czasie epidemii na rok szkolny 2020/2021
 2. Wytyczne dla Rodziców i Wychowanków Internatu.

Rodziców prosimy o ścisłą współpracę wychowawczą i bezzwłoczne reagowanie na trudne sytuacje jakie mogą się zdarzyć, szczególnie te związane ze zdrowiem. W przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych lub innych, Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do natychmiastowego zabrania dziecka z Internatu
i skontaktowania się ze swoim lekarzem rodzinnym, który podejmie decyzję
o dalszym postępowaniu medycznym. W trakcie oczekiwania na przyjazd rodziców, dziecko zostanie odizolowane od reszty uczniów, a w razie potrzeby zostanie wezwane pogotowie ratunkowe.

KWATEROWANIE UCZNIÓW PRZYJĘTYCH DO INTERNATU

Kwaterowanie uczniów w Internacie rozpoczynamy 31 sierpnia od godz. 15.00

W związku ze stanem epidemii COVID-19 nie jest możliwe tłumne przyjeżdżanie do internatu celem zakwaterowania oraz podpisania stosownych dokumentów.


Prosimy uczniów o zgłaszanie się następująco:

godz. 15.00 – 17.30  – uczniowie klas I

godz. 18.00 – 20.00  – uczniowie klas II i III

Podczas kwaterowania, do budynku (poza wyznaczonymi strefami niezbędnymi do załatwienia formalności związanych z przyjęciem ucznia do Internatu) wchodzą tylko przyjęci uczniowie
z 1 rodzicem .
Kwaterowanie odbywać będzie się w pełnym reżimie sanitarnym tzn. wychowankowie, pracownicy Internatu i rodzice mają obowiązek zakrycia nosa i ust, jak również należy zachować dystans społeczny i dezynfekować ręce po wejściu do budynku.
Przepraszamy Rodziców / Opiekunów, ale nie mogą wejść na teren budynku w związku
z obowiązującym reżimem sanitarnym.
 

 • Wychowankowie przyjeżdżający do Internatu muszą posiadać własny komplet bielizny pościelowej. Kołdry, poduszki i koce są na wyposażeniu Internatu.
 • Rzeczy osobiste należy ograniczyć do niezbędnego minimum, co ułatwi utrzymanie czystości i porządku w pokojach.
 • Stołówka Internatu rozpoczyna wydawanie posiłków od 1 września.
  W dniu kwaterowania stołówka będzie nieczynna. Należy zaopatrzyć dziecko
  w prowiant we własnym zakresie.
 • W tym roku szkolnym z powodu epidemii nie odbędzie się zebranie
  z rodzicami. Wszystkie wątpliwości, zapytania można kierować na adres
  e-mailowy Internatu internat@dlugosz.edu.pl  lub telefonicznie pod
  nr 18 443 65 90
 • W celu usprawnienia kwaterowania młodzieży prosimy rodziców o wcześniejsze wydrukowanie i wypełnienie dokumentów do celów meldunkowych (dotyczy uczniów niepełnoletnich) – zgłoszenie pobytu czasowego (DRUK), wypełnić wg (WZÓR)
 • Z uwagi na panujący stan epidemii przepisy dotyczące funkcjonowania placówek oświatowych mogą ulec zmianie. Prosimy o uważne śledzenie informacji zamieszczonych na stronie szkoły.

Informacja dotycząca wysokości opłat za pobyt i żywienie
w internacie w roku szkolnym 2020/2021

Czesne  – 105,00 zł miesięcznie

Dzienna stawka żywieniowa  – 12,00 zł           

w tym:      śniadanie I i II  – 3,80 zł

                   obiad – 5,20 zł

                   kolacja – 3,00 zł

Koszty żywienia i pobytu w internacie za miesiąc wrzesień: 369,00 zł

/22 dni nauki ( 22×12 zł) = 264,00 zł. + 105,00 zł. czesne/

Przez inne miesiące koszt żywienia będzie zmienny w zależności od ilości  dni nauki
w danym miesiącu. Kwota czesnego jest stałą opłatą naliczaną co miesiąc.

Opłaty za wyżywienie i pobyt w internacie należy uiszczać terminowo najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący
na konto szkoły
!!!

W przypadku nieterminowych wpłat szkoła jest zobowiązana do naliczenia odsetek za zwłokę .

Nr konta bankowego:

5810 5014 4510 0000 2353 0642 86

I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu

W treści przelewu wpisujemy:

imię i nazwisko wychowanka

opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w Internacie za miesiąc …

Wyżywienie w internacie jest obowiązkowe. Uczniowie mogą wypisać się ze śniadań
w poniedziałki i obiadów w piątki.
Te posiłki nie są obowiązkowe ze względu na późny przyjazd dziecka do internatu w poniedziałek lub wczesny wyjazd dziecka do domu w piątek.  W tym celu należy ten fakt zgłosić do pani Intendentki zaraz na początku każdego miesiąca, kwota za odpisane posiłki zostanie odliczona od naliczenia za żywienie na dany miesiąc lub zostanie o tę kwotę pomniejszone naliczenie na miesiąc następny.

W razie uzasadnionej nieobecności (choroba, wycieczka, zdarzenie losowe), wychowanek ma prawo do zwrotu należności za niewykorzystane posiłki wyłącznie po uprzednim zgłoszeniu nieobecności,
z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem ( do godziny 10.00 dnia poprzedzającego odpis
z wyżywienia). Nie ma możliwości odliczania pojedynczych posiłków.

Wszystkie posiłki  przygotowywane są zgodnie  z  zasadami  racjonalnego żywienia.
Żywienie w internacie jest żywieniem zbiorowym!Przy I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi
im. Jana Długosza w Nowym Sączu działa internat. Mieszka w nim około 100 osób. Internat jest placówką, przeznaczoną dla uczniów szkół średnich. Opiekę wychowawczą sprawuje 6-cio osobowa kadra pedagogiczna – od godz. 17:00 w niedzielę do godz. 18:00 w piątki. Opieka wychowawców internatu jest całodobowa.

Uczniowie mają do dyspozycji pokoje 2, 3, 4 i 5-osobowe, łazienki i doskonałą stołówkę. Obiekt jest monitorowany. Warunki do nauki i wypoczynku są bardzo dobre a miła atmosfera stworzona przez pracującą kadrę zachęca do zamieszkania, dlatego nieprzerwanie cieszy się on dużym zainteresowaniem zarówno wśród młodzieży jak i rodziców. Z sondaży przez nas prowadzonych wynika, że mieszka się tu dobrze i bezpiecznie. Miesięczny koszt pobytu w internacie z pełnym wyżywieniem to ok. 250 zł

Do dyspozycji uczniów jest:

 • stołówka z pełnym wyżywieniem,
 • pokój odwiedzin,
 • pokój socjalny z komputerem
 • siłownia (w budynku szkoły),
 • bezpłatny bezprzewodowy Internet,
 • świetlica z TV ,

Lista osób przyjętych do Internatu 2020/2021

Regulamin internatu
Regulamin rekrutacji do Internatu
Harmonogram rekrutacji do Internatu na rok szkolny 2020/2021
Podanie o przyjęcie do Internatu
Deklaracja kontynuowania pobytu w Internacie

Skip to content