Zakończenie projektu edukacyjnego Ciemności Kryją Ziemię

2 grudnia 2019 roku uczniowie klasy 3h uczestniczyli w zakończeniu projektu „Ciemności kryją ziemię”, Organizatorem przedsięwzięcia była m.in. Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzka w Nowym Sączu, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
W pierwszej części spotkania wysłuchaliśmy wykładu mgr Edyty Danielskiej pt. „Dlaczego warto uczyć o holocauście na języku polskim?” Przywołana została dwójka poetów żydowskich Rachela Auerbach i Władysław Schlegel, których twórczość jest zapomniana.

 Dr A. Bartuś z Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka podkreślała, że musimy budować umiejętność przeciwstawiania się łamaniu praw człowieka aktywnym uczestnictwem w tworzeniu państwa prawa. Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej Artur Franczak podziękował uczestnikom za udział w dwuletnim przedsięwzięciu.

Grupa projektowa pod opieką mgr Anety Grabowskiej przedstawiła swoje działania; Katarzyna Raczek i Julia Cisak przybliżyły postać absolwenta I Liceum w Nowym Sączu Emanuala Ringelbluma. Julia Salamon i Julia Mastalerz opowiadały o Akcji Żonkil, a Gabriela Głód przedstawiła swoje refleksje na temat lekcji dotyczących tematyki powstania w getcie warszawskim. Wystąpienie zakończył film nagrany przez grupę projektową, której reżyserem była Julia Oleksy

Teatr Nomina Rosae zaprosił sztukę „Opowieść o Janie”, której treść stanowiło życie Jana Karskiego i jego żony, żydowskiej tancerki Poli Nireńskiej.

Spotkaniu przyświecała idea wywołania emocji, poczucia empatii z krzywdzonymi ludźmi jak również tolerancji dla odmienności.