logo

.

Licealiści o dobrym sercu

Uczniowie klas: 1b, 1h, 1i, 2a, 2g oraz 2j włączyli się w prowadzoną przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA akcję „Zostań Dyplomowanym Mikołajem”.  W odpowiedzi na listy chorych podopiecznych z Programu       „Na Ratunek” młodzież przygotowała paczki z wymarzonymi „mikołajkowymi” prezentami, wierząc, że spełnione marzenia dodadzą im sił w walce z chorobą i niepełnosprawnością.                                                                             

Każda klasa otrzymała dyplom potwierdzający „nieziemskie kwalifikacje w czynieniu dobra.”

1.JPG2.JPG

„Pasje i talenty”

Zapraszamy do biblioteki szkolnej na wystawę prac Zuzanny Gądek z kl. 3c (rysunek)  i  Łukasza Matrasa z kl. 3a (zdjęcia).

„PARANOJA” NOWY JUBILEUSZOWY NUMER GAZETKI SZKOLNEJ

Drodzy czytelnicy!

Właśnie ukazał się nowy numer gazetki I LO, wydawanej regularnie już od czternastu lat. Numer ten poświęcony jest Jubileuszowi 200 – lecia naszej szkoły. Dzięki sfinansowaniu druku przez  Miasto Nowy Sącz gazetka liczy 40 stron i jest w całości kolorowa.

Co znajdziecie więc w „Paranoi”? Na przykład wywiad z panem dyr. Aleksandrem Rybskim, dziś już na emeryturze (w co trudno uwierzyć! ) oraz wiele innych ciekawych artykułów przygotowanych nie tylko przez  obecnych uczniów szkoły, ale i absolwentów z różnych lat.  Można się z nich dowiedzieć m.in., co przydarzyło się kiedyś gdaczącej kurze legendarnego woźnego Pędzicha ( wspomnienia maturzystki z roku 1975 pani Małgorzaty Piluch), jakim sposobem obecny nauczyciel, ale też nasz absolwent, prof. Andrzej Fałowski, spowodował w licealnych  latach, że cała szkoła błyszczała, a nawet tego, że każde wydarzenie artystyczne winno zaczynać się od … chaosu, co przetestował na własnej skórze pan Paweł Żółciński, organizując jako właściciel agencji artystycznej koncerty najwybitniejszych śpiewaków operowych.  Staraliśmy się również zamieścić wiele zdjęć, gdyż stanowią one wspaniałą pamiątkę wydarzeń, które w ostatnim czasie miały miejsce w szkole.

Polecamy się też na przyszłość, gdyż planujemy m. in. przeprowadzić obszerny wywiad z nowym dyrektorem I LO panem Andrzejem Padulą. Mamy również nadzieję, że nie odmówi nam rozmowy prezydent Nowego Sącza pan Ludomir Handzel, który jest przecież członkiem „Rodziny Długoszowej” i wieloletnim prezesem Towarzystwa Absolwentów naszej szkoły.  

Ponieważ „Paranoja” rozeszła się błyskawicznie i nie wszyscy mieli możliwość zapoznać się z jej treścią, postanowiliśmy zamieścić kilka artykułów na stronie internatowej szkoły, Życzymy miłej lektury, a wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy z gazetką!

Redakcja „Paranoi”

 

Artykul-1.jpgArtykul-2.jpgArtykul-3.jpgArtykul-4.jpgArtykul-5.jpg

                    

Dyrektor Aleksander Rybski przeszedł na emeryturę

Środa 28 listopada 2018 r. była ostatnim dniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły przez mgr. Aleksandra Rybskiego. Od rana ze słowami podziękowań spieszyli uczniowie, pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele. Gośćmi popołudniowej nadzwyczajnej rady pedagogicznej byli Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel i Prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Zbigniew Krupa (obaj są absolwentami I LO).

W prezencie od nauczycieli dyrektor Rybski otrzymał swój portret autorstwa Marka Lebdowicza, a Prezes Zbigniew Krupa, za zasługi dla Sądu Okręgowego, uhonorował go statuetką Temidy Sądeckiej.

Uroczystość była okazją do symbolicznego przekazania kierownictwa nad szkołą. Ustępujący dyrektor Aleksander Rybski przekazał na ręce swojego następcy, dotychczasowego nauczyciela języka niemieckiego w I LO mgr. Andrzeja Paduli, klucz do głównej bramy szkolnej, życząc powodzenia w pełnieniu nowych zadań.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami prasowymi:

http://www.nowysacz.pl/wydarzenia/19965

http://sadeczanin.info/wiadomosci/nowy-sacz-co-zyczyli-swojemu-dyrektorowi-nauczyciele-z-pierwszej-budy

http://www.rdn.pl/news/ostatni-dzien-aleksandra-rybskiego-stanowisku-dyrektora-lo

https://www.dts24.pl/koledzy-mnie-wypchneli-i-zostalem-dyrektorem/

Biogram dyr. A. Rybskiego, zamieszczony w publikacji „W mieście Nowym Sączu, na Długosza, przy Plantach…” I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu 1818-2018

 

Aleksander Rybski

Urodzony 14 stycznia 1951 r. w Nowym Sączu, syn Józefa i Janiny z d. Bernackiej. Ukończył Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego oraz I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza w Nowym Sączu (1968). Absolwent studiów matematycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim (1974). Od 1974 r. nauczyciel matematyki w I LO. W 1991 r., po raz pierwszy w historii na drodze konkursu, został wybrany dyrektorem szkoły.

Pod jego kierunkiem szkoła przez wiele lat zajmowała pierwsze miejsca w rankingu liceów województwa nowosądeckiego. W latach 90. XX w., we współpracy z Politechniką Krakowską i Akademia Górniczo-Hutniczą, wdrażał eksperyment polegający na połączeniu egzaminu maturalnego z matematyki z egzaminem wstępnym na te uczelnie. Był opiekunem dwóch uczestników eliminacji centralnych Olimpiady Matematycznej. Opracował autorski program zajęć pozaszkolnych z matematyki dla uczniów zdolnych klas pierwszych liceów i techników „Tylko oszlifowany diament świeci” (2009) oraz materiały pomocnicze do realizacji tego programu. Program i materiały pomocnicze zostały przetestowane w latach 2010-2012 na zajęciach organizowanych w Powiatowych Ośrodkach Wspierania Uczniów Zdolnych, uzyskały pozytywne recenzje i zostały opublikowane w roku 2013 w wersji elektronicznej, jako część pakietu materiałów wchodzących w skład systemu pracy z uczniami zdolnymi w województwie małopolskim, w ramach projektu DIAMENT, współfinansowanego przez Unię Europejską. W 1998 r. publikacja Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Nowym Sączu (numer 1/98) poświęcona została opracowanym  przez A. Rybskiego materiałom dydaktycznym z warsztatów metodycznych z nauczycielami matematyki „Matura 2001 z matematyki” z cyklu „W stronę programu Nowa Matura”. W latach 1997-1999, powołany przez Kuratora Oświaty w Nowym Sączu, pracował w Zespole Matematyków Wojewódzkiej Komisji Egzaminów Szkolnych, przygotowujących zestawy zadań do matury. Prowadził szkolenia na temat sposobów rozwiązywania i oceniania zadań maturalnych, organizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Nowym Sączu dla nauczycieli matematyki na poziomie rozszerzonym. Pełnił funkcję przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów OKE w Krakowie z matematyki na poziomie  podstawowym (2005-2016) oraz przewodniczącego Zespołu Egzaminatorów z matematyki na poziomie rozszerzonym (2010-2016). Jako przewodniczący corocznie szkolił egzaminatorów-członków Zespołu w metodach i zasadach oceniania prac maturalnych. W 2014 r. został powołany przez MEN i ORE na eksperta z matematyki na poziomie rozszerzonym i prowadził szkolenia dla nauczycieli matematyki dotyczące zmian na maturze rozszerzonej wprowadzanych od 2015 r. Trzykrotnie przeprowadził odnośne szkolenia w Nowym Sączu i Krakowie. W 1999 r. powołał do życia Gimnazjum nr 1 przy I LO im. Jana Długosza, grupujące uzdolnioną młodzież z terenu Sądecczyzny. Był członkiem założycielem Towarzystwa Szkół Twórczych i  Stowarzyszenia Szkół Aktywnych.

Oprócz pracy w szkole prowadzi działalność społeczną jako członek Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (wieloletni chorąży), Towarzystwa Absolwentów i Przyjaciół I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza w Nowym Sączu, Stowarzyszenia Najstarszych Szkół w Polsce, Ponadregionalnego Stowarzyszenia Edukacyjnego „Wieniawa”. Był inicjatorem różnych form upamiętnienia wybitnych postaci związanych z Nowym Sączem, m.in. w formie tablic pamiątkowych w budynku I LO. Przez kilka kadencji aktywnie działał w radzie parafialnej parafii Ducha Św. w Nowym Sączu.

Został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Tarczą Herbową „Zasłużony dla Miasta Nowego Sącza”, Złotym Jabłkiem Sądeckim, był dwukrotnie nominowany (1999, 2013) do tytułu „Sądeczanin Roku”.

zdjęcia: Biuro Prasowe UM Nowy Sącz

Odeszła śp. Profesor Janina Szczepanek

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Janiny Szczepanek – w latach 1973-1997 nauczyciela biologii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Długosza.

Odeszła kilka dni po głównych uroczystościach jubileuszu 200-lecia swojej szkoły, której poświęciła wszystkie „zdolności i siły”. Ze względu na stan zdrowia nie mogła osobiście odebrać, przyznanej jej z tej okazji Złotej Odznaki Honorowej Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski.

Prof. Janina Szczepanek, prezentując wybitny talent pedagogiczny, należała do najbardziej cenionych dydaktyków i wychowawców na Sądecczyźnie. Cieszyła się niekwestionowanym autorytetem wśród uczniów. Osiągała bardzo wysokie, wyróżniające w skali województwa wyniki w pracy dydaktycznej. W nauczaniu biologii stosowała oryginalny program łączący zagadnienia ekologiczne i edukacji zdrowotnej.

Była rekordzistką pod względem skuteczności przygotowania uczniów do startu w olimpiadach przedmiotowych, o czym świadczy grupa aż 50 finalistów i laureatów Olimpiady Biologicznej i Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Powyższe osiągnięcia uczniów przyczyniły się do wysokiego miejsca w ogólnopolskich rankingach nie tylko szkoły, ale także województwa nowosądeckiego. Bardzo dobre wyniki nauczania były rokrocznie potwierdzane wysokimi wynikami egzaminów maturalnych i wysokim odsetkiem uczniów zdających pomyślnie egzaminy wstępne na uczelnie wyższe, zwłaszcza Akademie Medyczne w całym kraju. Wychowankowie mgr Janiny Szczepanek to dzisiaj wybitni lekarze i naukowcy – pracownicy klinik, uczelni i instytutów.

Prof. Janina Szczepanek była prekursorką wdrażania w organizacji pracy dydaktycznej profili kształcenia – zwłaszcza niezwykle wymagającego profilu biologiczno-chemicznego. Zorganizowała w szkole nowoczesną pracownię biologiczną. Poprzez swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą budowała markę, renomę i pozycję I Liceum Ogólnokształcącego na oświatowej mapie Sądecczyzny i Małopolski.

W Zmarłej nasza szkoła i cała Sądecczyzna traci jednego z najwybitniejszych pedagogów i dydaktyków w historii.

Najbliższym Pani Profesor składamy wyrazy współczucia.

 

Cześć Jej pamięci!

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Podkategorie

Uczniowie w szkole

bottom

Powered by Joomla!. Design by: joomla 2.5 free templates  Valid XHTML and CSS.

Strona używa ciasteczek, dzięki którym może działać lepiej. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na ich używanie. Więcej.Rozumiem