Sprawa o sygnaturze II K 1/19, czyli klasa 2h i „Prawo w praktyce”

Uczniowie klasy 2h naszego liceum pod koniec pierwszego semestru zakończylizajęcia pn. „Prawo w praktyce”. W ramach tego projektu od 3 grudnia 2019 r. uczestniczyli oni w serii spotkań z sędzią Jackiem Gackiem,specjalizującym się w prawie karnym, z którym I LO współpracuje owocnie już odkilku lat. Prowadzone przez niego wykłady i ćwiczenia pozwoliły nam pogłębić wiedzę na temat prawa oraz sposobu funkcjonowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, zapoznać się z wieloma zagadnieniami prawnymi, zaznajomić się z językiem prawniczym, a także zmierzyć się z interpretacją przepisów prawa. Zajęcia okraszone były również barwnymi historiami, niekiedy mrożącymi krew w żyłach, np. opowieściami o zbrodniach, którymi sędzia Gacek się zajmował lub na które natknął się podczas swojej długoletniej pracy w sądownictwie. Jednak przede wszystkim spotkania te miały na celu przygotować uczniów do poznania prawa od strony praktycznej.

Najważniejszy, a zarazem najbardziej ekscytujący punkt programu, umożliwiającynaszej klasie bezpośredni kontakt z prawem, stanowiła symulacja rozprawy sądowej, którą mieliśmy samodzielnie przeprowadzić. Przygotowując się do niej, z wielkim zaangażowaniemćwiczyliśmy przydzielone role procesowe. Sprawa, którą się zajmowaliśmy, rozegrała się w rzeczywistości, co więcej, orzekał w niej nasz pan sędzia – był to rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Oskarżony – osoba młodociana, stanął przed sądem także pod zarzutem spowodowania obrażeń ciała pokrzywdzonego.

21 stycznia 2020 r. o godzinie 10:00 klasa 2h zgromadziła się w sali 020 Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, gdzie odbyła się nasza rozprawa. Jej przebieg nie różnił się od rzeczywistego procesu: wszyscy świadkowie zostali dokładnie przesłuchani przez sąd, a biegli przedstawili logiczne i klarowne opinie. Pani mecenas(obrońca) zawzięcie walczyła o możliwie najłagodniejszy wymiar kary dla oskarżonego, próbując wykazać  jego niewielką winę…. Natomiast pan prokurator, dostrzegając niekorzystne dla młodocianego okoliczności, starał się obciążyć nimi jego osobę. Słowem – działo się! Państwo pokrzywdzeni pozostali nieprzejednani wobec przeprosin oskarżonego i wraz z panią pełnomocnik wnioskowali o jak najsurowszy wyrok oraz wysokie odszkodowanie. Warto podkreślić, że w rozprawę zaangażowani zostali także nauczyciele klasy 2h – prof. Bernadeta Odrzywolska oraz prof. Jakub Bulzak, których sąd powołał na świadków w sprawie (jako nauczycieli oskarżonego)J.

Wyrok okazał się być bardzo zbliżony do tego, który sędzia Gacek wymierzył w prawdziwym procesie. Na koniec pogratulował on wszystkim uczestnikom projektu ,,świetnej roboty” – do gratulacji dołączył się także prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu –sędzia Zbigniew Krupa, który wręczył nam pamiątkowe certyfikaty. Zgodnie przyznali oni, że największe wrażenie wywarły na nich mowy końcowe oraz uzasadnienie wyroku. Podkreślili również, że, przyglądając się rozprawie przeprowadzonej przez młodzież naszego liceum, można było pomyśleć, że nie jest to symulacja, co dowodzi, że uczniowie znakomicie przygotowali się do przydzielonych im ról.

Ja i moi koledzy z klasy jesteśmy bardzo zadowoleni z zajęć „Prawo w praktyce”. Za kilka lat niektórzy z nas pewnie ponownie założą togi i zasiądą na sali sądowej, lecz już nie jako adepci prawa, a sędziowie, pełnomocnicy, adwokaci… Z całą pewnością ta niecodzienna możliwość obcowania z „prawem w praktyce” zaowocuje i stanie się dla nas swego rodzaju pomostem do kariery prawniczej…

Póki co, będzie nam bardzo brakowało spotkań z sędzią Jackiem Gackiem, który zachwycił wszystkich swoją rozległą prawniczą wiedzą i zawodowym doświadczeniem. Przybliżając nam zagadnienia z dziedziny prawa, zaznajamiając z językiem prawniczym, a także opowiadając o polskim sądownictwie, pokazał, jak niesłychanie ciekawy i różnorodny jest to obszar. BARDZO MU ZA TO DZIĘKUJEMY!Jesteśmy także wdzięczni prezesowi Sądu Okręgowego w Nowym Sączu – panu Zbigniewowi Krupie, za ciepłe słowa, które do nas skierował i ogromną życzliwość dla naszej szkoły, a także nauczycielom – prof. Bernadecie Odrzywolskiej i prof. Jakubowi Bulzakowi, dzięki którym możliwa była realizacja tej niezwykłej inicjatywy!

Mateusz Wójcik

klasa 2h

Skip to content