Click to listen highlighted text!

Procedury bezpieczeństwa i oświadczenie rodzica

Uwaga !

Ważna informacja dla Rodziców i Uczniów !

Bardzo prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19, które obowiązują w I LO w Nowym Sączu oraz wypełnienie przez rodziców/opiekunów prawnych /uczniów pełnoletnich oświadczenia o stanie zdrowia ucznia i innych uwarunkowaniach  w związku z rozpoczęciem nauki w roku szkolnym 2020/21. Każdy uczeń ma obowiązek przedłożyć w/w oświadczenie wychowawcy klasy  w pierwszym dniu obecności w szkole ( 1 września ): druk do pobrania

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza w Nowym Sączu

Skip to content Click to listen highlighted text!