Click to listen highlighted text!

Małopolskim Stypendium

W dniu 25 listopada rozpoczął nabór wniosków w Małopolskim Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji – programie stypendialnym Województwa Małopolskiego finansowanym ze środków własnych dla najzdolniejszych małopolskich uczniów oraz studentów. Nabór potrwa do 24 grudnia.

Celem Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji finansowanego ze środków własnych Województwa Małopolskiegojest wzmocnienie rozwoju talentów i uzdolnień uczniów oraz studentów.

W ramach naboru na rok szkolny/akademicki 2022/2023 można ubiegać się o wsparcie stypendialne w zakresie:

.      dla uczniów począwszy od klasy V szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej każdego typu, a także studentów pierwszego roku na dowolnym kierunku za szczególne osiągnięcia:

.       w zakresie aktywności społecznej,

.       artystyczne,

.       sportowe,

.       w naukach humanistycznych,

.       w naukach ścisłych,

.       w zakresie multidyscyplinarnych osiągnięć.

.      dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów za szczególne osiągnięcia:

.       w zakresie aktywności społecznej,

.       w zakresie multidyscyplinarnych uzdolnień,

.       artystyczne,

.       sportowe.

Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku szkolnego bądź akademickiego (12 miesięcy). Jego wysokość uzależniona jest od etapu edukacyjnego i wynosi odpowiednio:

.         dla uczniów szkół podstawowych klas V – VIII – 4.000,00 zł brutto,

.         dla uczniów szkół ponadpodstawowych, wszystkich typów oraz studentów pierwszego roku dowolnego kierunku – 5.000 zł brutto,

.         dla studentów lat wyższych, począwszy od II roku studiów – 6.000,00 zł brutto.

Stypendium opodatkowane jest na zasadach ogólnych. 

Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych w ramach Małopolskiego Stypendium im. św. Jana Pawła II dla Mistrzów Edukacji można składać od 25 listopada do 24 grudnia 2022 r. w następujący sposób:

1)     Pocztą/kurierem na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JPII 2022/2023. O dochowaniu terminu decyduje data nadania listu/przesyłki w placówce operatora publicznego.

2)     Osobiście – poprzez złożenie dokumentów w zaklejonej kopercie z dopiskiem: Departament Edukacji – MPS JP2 2022/2023 w:

.       Krakowie, siedziba UMWM, przy ul. Racławicka 56 – dziennik podawczy, budynek „B”,

.      Nowym Sączu, Agenda Zamiejscowa UMWM,  przy ul. Jagiellońskiej 52 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro II, p. 206,

.      Tarnowie, Agenda Zamiejscowa UMWM, al. Solidarności 5-9 – Dziennik Podawczy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, piętro I, p. 123,

.      Agendach Zamiejscowych UMWM w: Miechowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Zakopanem.

Szczegółowe informacje, w tym niezbędne formularze oraz dane kontaktowe do ubiegania się o stypendium dostępne są na stronie internetowej: www.malopolska.pl, zakładka dla mieszkańca / edukacja / Małopolskie Programy Stypendialne, link: https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/malopolskie-stypendium-im-sw-jana-pawla-ii-dla-mistrzow-edukacji/20222023

Skip to content Click to listen highlighted text!