Click to listen highlighted text!

Umowa o współpracy z najstarszą uczelnią

Pragnę poinformować, że nasza szkoła podpisała 27 marca 2024 r.  umowę o współpracy na czas nieokreślony z Uniwersytetem Jagiellońskim – Wydziałem Geografii i Geologii. W imieniu Uniwersytetu porozumienie będzie realizował Wydział Geografii i Geologii UJ.  Strony wyraziły chęć współpracy w celu podwyższenia efektywności działalności dydaktycznej w nauczaniu geografii i geologii uczniów z klas z rozszerzoną geografią. Przedmiotem zajęć będą treści z zakresu podstawy programowej z geografii dla szkół ponadpodstawowych.

Dyrektor Jacek Tomasik.

Skip to content Click to listen highlighted text!