Click to listen highlighted text!

Zakończenie roku klas 3

W dniu 26 kwietnia odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów klas trzecich I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza Nowym Sączu. Po Mszy świętej, odprawionej w Koście św. Kazimierza, na sali gimnastycznej spotkali się: dyrekcja, wychowawcy klas trzecich, rodzice i absolwenci rocznika 2019. Tegorocznych maturzystów pożegnali: dyrektor szkoły mgr Andrzej Padula, Przewodniczący Rady Rodziców Marek Klimek oraz Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Kościółek. W imieniu absolwentów Julia Wańczyk podziękowała dyrekcji, nauczycielom i wychowawcom za przekazaną wiedzę, mądrość, okazane wsparcie i zrozumienie oraz stworzenie pełnej życzliwości szkolnej atmosfery. 10 absolwentów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły uzyskali oceny celujące i bardzo dobre, zostało uhonorowanych wpisem do Złotej Księgi Absolwentów oraz nagrodzonych pamiątkowymi piórami ufundowanymi przez Radę Rodziców. 123 absolwentów ukończyło szkołę z wyróżnieniem, a wszystkie klasy trzecie uzyskały średnią ocen powyżej 4. Laureatom i finalistom olimpiad oraz konkursów, a także przedstawicielom Samorządu Uczniowskiego i pocztu sztandarowego wręczono nagrody książkowe. Listy gratulacyjne od Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla otrzymali absolwenci zaangażowani w działalność społeczną  na rzecz szkoły i środowiska. Dyrekcja i wychowawcy klas podziękowali także rodzicom, którzy aktywnie wspierali pracę szkoły. Następnie, na spotkaniu z wychowawcami,  absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Naszym drogim absolwentom życzymy bardzo serdecznie powodzenia na egzaminie maturalnym!

Skip to content Click to listen highlighted text!