Click to listen highlighted text!

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI rok szkolny 2019/2020

SZKOLNY BUDŻET OBYWATELSKI

rok szkolny 2019/2020
Czym jest Szkolny Budżet Obywatelski?

Szukając inspiracji w sprawiedliwym i efektywnym wykorzystaniu środków wpłacanych przez rodziców na fundusz Rady Rodziców, prezydium Rady Rodziców postanowiło władzę nad częściowym ich rozdysponowaniem przekazać społeczności szkolnej – uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Zasady wydatkowania środków zaczerpnięto z podobnych inicjatyw organizowanych przez samorządy gminne, w tym również Miasto Nowy Sącz. W tym roku szkolnym przeznaczono na ten cel kwotę 10 000 zł, która w całości zostanie przeznaczona na realizację pomysłów zgłoszonych i wybranych przez Długoszową Rodzinę. 

Dlaczego warto wziąć udział?

Denerwują Was braki w szkolnej infrastrukturze, przestarzałe narzędzia dydaktyczne, brak ciekawych wydarzeń szkolnych – możecie to zmienić! Chcecie wykazać się inicjatywą, zabłysnąć przedsiębiorczością, poddać swój pomysł demokratycznej ocenie, mieć realny wpływ na życie szkoły – weźcie udział w tym projekcie! Tutaj wszystko zależy od Was. Przyjęte zasady są przejrzyste i obiektywne, ustalone w Regulaminie.

Kto może wziąć udział?

Uczestniczyć może każdy uczeń naszej Szkoły, jego rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły. Możecie zaangażować się na różne sposoby. Pierwszy sposób to zgłoszenie projektu, który chcecie, aby został zrealizowany. Możecie też zagłosować na pomysły innych osób, które wydają Wam się ciekawe lub potrzebne.

Jak zgłaszacie pomysł?

Pomysł może zgłosić grupa licząca co najmniej 3 osoby, spośród uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły. Jedna grupa może zgłosić tylko jeden projekt. Jeśli Wasza grupa ma już pomysł, który chce zgłosić do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego, pobierzcie Formularz Projektu i wypełnijcie go. Pamiętajcie o dołączeniu do niego listy osób popierających Wasz pomysł. Formularz Projektu możecie złożyć w wersji papierowej do sekretariatu Szkoły lub w formie skanu dokumentu wysyłając na adres radarodzicow.dlugosz@gmail.com

Termin składania projektów upływa 4 marca 2020.

Kto sprawdza Wasze projekty?

Szkolny Zespół Roboczy (składający się z przedstawicieli uczniów, rodziców i nauczycieli) sprawdza czy Wasz projekt został poprawnie wypełniony i złożony w terminie. Sprawdzają w szczególności jego zgodność z Regulaminem, możliwość wykonania projektu we wskazanym miejscu i czasie, realność oszacowanych kosztów jego realizacji, zgodność z przyjętymi zasadami dostępności dla uczniów. Jeśli wymagania zostaną spełnione, projekt zostaje dopuszczony do głosowania. Lista projektów, które przeszły do etapu wyboru, zostanie ogłoszona 16 marca 2020 na www.dlugosz.edu.pl oraz szkolnej tablicy informacyjnej.

Jak przebiega głosowanie?

Wybór projektów, które zostaną sfinansowane, odbywa się w drodze głosowania. Głosować mogą wszyscy uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy Szkoły. Pamiętajcie, że jedna osoba może oddać głos tylko na jeden projekt.

Jeśli jesteś uczniem, nauczycielem lub pracownikiem Szkoły swój głos oddajesz na karcie papierowej. Uczniowie i wychowawcy  głosują podczas wyznaczonej godziny wychowawczej. Pozostali nauczyciele i pracownicy Szkoły przekazują wypełnione karty głosowania do urny znajdującej się w sekretariacie Szkoły. Jeśli jesteś rodzicem, głosujesz poprzez dziennik elektroniczny zgodnie z instrukcją otrzymaną od Dyrekcji Szkoły w zaproszeniu do głosowania.Głosowanie jest jawne, co oznacza, że na karcie do głosowania podajecie swoje imię i nazwisko, w przypadku ucznia także klasę. Brak tych danych powoduje nieważność głosu.Głosowanie odbywa się od 20 do 29 marca 2020.

Jak ogłosimy zwycięzców?

Do sfinansowania przechodzą projekty, które dostaną największą liczbę głosów i łącznie mieszczą się w kwocie 10 000 zł.

Lista zwycięskich projektów zostanie ogłoszona 7 kwietnia 2020 na www.dlugosz.edu.pl oraz szkolnej tablicy informacyjnej.

Kto odpowiada za realizację wybranych projektów?

Realizacją zwycięskich projektów zajmuje się Szkolny Zespół Roboczy przy wsparciu Rady Rodziców. Projekty będą wykonane niezwłocznie, nie później niż do 20 czerwca 2020.

Gdzie pytać?

Jeśli macie pytania związane ze Szkolnym Budżetem Obywatelskim, skontaktujcie się z członkami Szkolnego Zespołu Roboczego osobiście w Szkole lub mailem: radarodzicow.dlugosz@gmail.com

Koordynator zespołu jest również do Waszej dyspozycji: 25 lutego (wtorek) godz: 16:00-17:00, w sali 03N oraz 26 lutego (środa) godz: 10:00-11:00, w czytelni.

Skład zespołu:

  1. Jolanta Dudczyk – zastępca przewodniczącej Rady Rodziców
  2. Magdalena Gródek – przewodnicząca Rady Rodziców, Koordynator zespołu
  3. Krzysztof Laszczyk – nauczyciel
  4. Ewa Malaga (kl. 2h) – przedstawicielka Szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta Nowego Sącza
  5. Patryk Poręba (kl. 2j) – przewodniczący Szkolnego Samorządu Uczniowskiego
  6. Barbara Wild – wicedyrektor Szkoły
  7. Mateusz Wójcik (kl. 2h) – zastępca przewodniczącego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego

Patronat Honorowy Prezydent Miasta Nowego Sącza 

Formularze, dokumenty do pobrania:

Formularz projektu możesz otrzymać również w sekretariacie Szkoły.

Skip to content Click to listen highlighted text!