Click to listen highlighted text!

Odpowiedzialności nieletnich wobec prawa

26.01.2024 w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza  w Nowym Sączu odbyło się spotkanie prewencyjne dla uczniów z klas pierwszych  z przedstawicielami Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu nt. ,,Odpowiedzialności nieletnich wobec prawa”

Spotkania prowadzili asp. szt. Barbara Przychocka – Serafin i asp. Radosław Koział.  Celem wizyty było przekazanie uczniom podstawowych informacji dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przejawów demoralizacji. Uczniowie dowiedzieli się, jakie są konsekwencje prawne popełnienia takich czynów i jakimi środkami oddziaływania wychowawczego dysponuje sąd rodzinny. Przedstawiono i wyjaśniono młodzieży podstawowe terminy jak: osoba małoletnia, nieletnia, pełnoletnia. Funkcjonariusze przypomnieli wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się  do zasad i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie.  Policjanci poruszali bardzo aktualne tematy jakimi jest bezpieczeństwo w Internecie i jak ustrzec się przed zagrożeniami w sieci. Ponadto omawiali tematykę sięgania po substancje zabronione i ich wpływie na zdrowie i zachowanie.  Ostrzegli także, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Młodzież często nie ma świadomości, że po przekroczeniu 13 roku życia grozi  odpowiedzialność przed sądem dla nieletnich, czego konsekwencją może być nadzór kuratora bądź umieszczenie osoby nieletniej w zamkniętym ośrodku.

Mamy nadzieję, że pogadanka profilaktyczna w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród młodzieży szkolnej.  

Zajęcia z przedstawicielem Policji zorganizowane zostały przez pedagoga szkolnego i są jednymi  z działań realizowanych w ramach programu profilaktycznego naszej szkoły.                          

Serdecznie dziękujemy przedstawicielom policji za wizytę w I LO.

Skip to content Click to listen highlighted text!