GEOGRAFICZNE KOŁO NAUKOWE W INSTYTUCIE GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ UJ W KRAKOWIE

23 stycznia 2020 roku członkowie GKN-u / Geograficznego Koła Naukowego / z klasy 3i oraz 2k odbyli zajęcia w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Tematyka zajęć : „ Geologia. Procesy endogeniczne i egzogeniczne kształtujące powierzchnię Ziemi. „
Opieka nad młodzieżą : mgr Alicja Putek /opiekun naukowy GKN-u ; organizator wyjadu /oraz mgr Joanna Malczak.