Zasady bezpieczeństwa na terenie szkoły

UWAGA!

Wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły proszone są o bezwzględne przestrzeganie zasad bezpieczeństwa:

1. wejście na teren szkoły obowiązkowo w maseczce;

2. po wejściu na teren szkoły należy zdezynfekować ręce;

3. należy pamiętać o obowiązkowym zachowaniu  2m dystansu  społecznego.