Click to listen highlighted text!

Zajęcia w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach patronatu Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie nad klasami biologiczno- chemicznymi naszej szkoły, 25 kwietnia młodzież z klasy 2b uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Panią prof. dr hab. Agatę Ptak-Belowską, Prodziekan Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach zajęć prowadzonych w Zakładzie Medycyny Katastrof i Pomocy Doraźnej UJCM młodzież miała możliwość uczestnictwa w  wykładzie konwersatoryjnym oraz  zajęciach praktycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W salach wysokiej wierności, odwzorowujących warunki panujące na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, zapoznali się z najnowocześniejszymi symulatorami pacjentów wykorzystywanymi do nauki diagnozowania i leczenia. Symulatory wysokiej wierności generują oddech, ciśnienie tętnicze, tętno, drgawki a nawet mogą mówić. Z wykorzystaniem takich symulatorów studenci medycyny diagnozują oraz podejmują decyzje dotyczące leczenia pacjenta, którego parametry są zdalnie kontrolowane i modyfikowane przez prowadzących zajęcia.

Uczniowie mieli możliwość zaznajomienia się i przećwiczenia na fantomach użycia automatycznego defibrylatora zewnętrznego.   Jest to wysoce specjalistyczne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń głosowych i wizualnych prowadzi przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w zatrzymaniu krążenia.

Po zajęciach na Akademii Medycznej młodzież udała się do Ogrodu Botanicznego aby pod okiem przewodników pospacerować alejkami i zwiedzić szklarnie z egzotycznymi roślinami o których całkiem niedawno uczyła się na lekcjach botaniki.

Były to pierwsze z cyklu zajęć wyjazdowych  dla klas biologiczno- chemicznych naszej szkoły.

Skip to content Click to listen highlighted text!