Click to listen highlighted text!

Upamiętnienie podpułkownika Mariana Chodackiego – uroczystości patriotyczne

Uczniowie naszej szkoły z opiekunami wraz Młodzieżowym Chórem „Scherzo” brali udział w uroczystościach 28 września 2023 r. upamiętniających podpułkownika Mariana Chodackiego, które zorganizowano we współpracy z: Instytutem Pamięci Narodowej, Służbą Wywiadu Wojskowego, Miastem Nowy Sącz i Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu. Uczeń naszej szkoły służył ojczyźnie: w Legionach Polskich, w czasie wojny z bolszewikami, II Oddziale Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, na placówkach dyplomatycznych w Finlandii i Czechosłowacji oraz jako ostatni Komisarz Generalny RP w Wolnym Mieście Gdańsku. W czasie II wojny światowej kierował ekspozyturą wywiadowczą „ESTEZET”’. Po wojnie pracował w Nowym Jorku w Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce, gdzie pełnił funkcję dyrektora wykonawczego.

Marian Chodacki został odznaczony m.in: Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, .Krzyżem Walecznych (trzykrotnie),  Medalem Niepodległości i Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zasłużonemu dla Rzeczypospolitej Polskiej Sądeczaninowi hołd oddali: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, generał brygady Marek Łapiński, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ludomir Handzel, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, dr Robert Ślusarek, Komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, generał brygady SG Stanisław Laciuga, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, inspektor dr Krzysztof Dymura, Komendant Placówki Straży Granicznnej w Krakowie – Balicach, podpułkownik SG Winicjusz Tęczar, Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie, podpułkownik Mariusz Błaszczyk, Zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, major Cezary Pązik, Dowódca 114. Batalionu Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Limanowej, podpułkownik Marcin Lorek, Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, Leszek Zakrzewski.

Odsłonięcia tablicy pamiątkowej na budynku szkoły dokonali: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Karol Nawrocki, Szef Służby Wywiadu Wojskowego, generał brygady Marek Łapiński, Prezydent Miasta Nowego Sącza, Ludomir Handzel i Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Długosza, Jacek Tomasik. Organizatorzy i Goście Honorowi dokonali wpisów w Księdze Pamiątkowej.

Druga część uroczystości obejmująca: prezentację filmu biograficznego i dyskusję panelową historyków na temat działalności podpułkownika Mariana Chodackiego odbyła się w Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu.

Skip to content Click to listen highlighted text!